T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / BUCA - Buca Tütün İhracatçıları Birliği İlkokulu

İKS (İlköğretim Kurum Standartları) 2017 Veri Girişi

Milli Eğitim Bakanlığı, Kurum Standartları öğrenci ve veli girişlerinin erişime açıldığını duyurdu. MEB tarafından başlatılan yeni bir uygulama olan Kurum Standartları Ülke genelindeki tüm resmi okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuklara yönelik sunulan her türlü eğitim hizmetine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların iyileştirici çalışmalarda kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. 

MEB´in yeni uygulaması Kurum Standartları uygulaması yürürlüğe girdi. Çalışmaların sona ermesinin ardından MEB Kurum Standartları için öğrenci ve veli girişleri erişime açıldı. Kurum Standartları uygulaması genel olarak eğitim yönetimi, öğrenme öğretim süreçleri ve destek hizmetleri tek çatı altında toplayarak temel bir analizle hizmete dönüştürmeyi planlıyor. Peki MEB´in yeni uygulaması Kurum Standartları nedir? İşte yanıtı...

Kurum Standartları Öğrenci ve Veli Girişleri

 

2016/2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokulların değerlendirilmesini sağlayacak “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Modülü” veri girişlerine açılmıştır. 

(Veliler Veli TC Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci TC Kimlik No ve Öğrenci No ile giriş yapacaktır.)

 

Veli /Öğrenciler olarak kurumunuzu değerlendirmek için tıklayınız.KURUM STANDARTLARI KILAVUZUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (KURUM STANDARTLARI) NEDİR?

 

Ülke genelindeki tüm resmi okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul/ortaokullarda (imam hatip ortaokulları dâhil) çocuklara yönelik sunulan her türlü eğitim hizmetine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların iyileştirici çalışmalarda kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

 

Sistem hazırlanırken okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullarda sunulan eğitim hizmetlerine dair minimum yeterlilikler belirlenmiş ve bunlar standart ve alt standartlar olarak ifade edilmiştir. Bu sistem, tüm okulların kullandığı MEBBİS veri tabanı üzerinde eOkul destekli bir modül olarak geliştirilmiş ve okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilerin her yıl veri girişinde bulunacakları özellikte kurgulanmıştır. Sistem ilk kez 2010-2011 eğitim öğretim yılında yurt genelinde uygulanmaya başlanmıştır. Eğitim öğretimin dinamik

yapısından dolayı "Kurum Standartları" sistemi meydana gelen gelişim ve değişimlere uygun olarak her yıl güncellenmektedir

 

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Eğitim Yönetimi, Öğrenme ve Öğretim Süreçleri ve Destek Hizmetler (Sağlık, Güvenlik, Temizlik, Beslenme) olmak üzere 3 standart alan ve bu standart alanların içerisinde yer alan 9 standart ve 38 alt standarttan oluşmaktadır.

 

Bu standart alanları içerik olarak;

 

1. Eğitim Yönetimi: Okulda veri tabanlı stratejik planlama, eğitim-öğretimin yönetimi, eğitim-öğretime erişim ve eğitim-öğretime devam ve izleme uygulamalarını;

2. Öğrenme Öğretim Süreçleri: Eğitim ortamında çocukların haklarına, gelişimine, bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim-öğretim yaşantılarını destekleyici uygulamalarını;

3. Destek Hizmetler: Okul ve okul çevresinde güvenlik, sağlık, beslenme ve temizlik alanlarında (aşamalı olarak) önlem alma, koruma ve geliştirme uygulamalarını konu almaktadır. Sistem ile veri toplama işlemi gerçekleştirildikten sonra sonuçlar sistem tarafından raporlaştırılmaktadır. Kurum Standartları Analitikleri okul, ilçe/il MEM ve Bakanlık düzeyinde yetkililerin kullanımına sunulmaktadır.

 

KURUM STANDARTLARI İLE AMAÇLANAN NEDİR?

 

Her eğitim öğretim yılı sonunda okul, il/ilçe MEM, Bakanlık düzeyinde alınan kurum

standartları analitikleri sonuçları ile okul düzeyinde;

 

1.    Belirlenen alanlarda güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi;

2.    İhtiyaçlarını önceliklendirilmesi;

3.    Kurum Standartları kriterlerinin kurumlarının niteliğinin güçlendirilmesi adına ölçüt olarak kullanılması;

4.    Kurumsal gelişimlerin her yıl kanıt tabanlı olarak izlenmesi,

5.    Stratejik plan ve okul gelişim planlarının sistem sonuçlarına göre hazırlanması, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri düzeyinde;

6.    Okulların mevcut durumlarının kanıt tabanlı olarak görülmesi ve her yıl düzenli bir şekilde izlenmesi;

7.    Belirlenen alt standartlar çerçevesinde öncelik arz eden bölgelerin tespit edilmesi;

8.    Kaynakların öncelikli bölgelere yönlendirilmesi,

9.    Kurumsal planlamalarda Kurum Standartları sonuçlarından yararlanılması; Bakanlık düzeyinde ise;

10.Belirlenen alt standartlar düzeyinde çalışılacak konularda öncelik arz eden bölge ve illerin tespit edilmesi;

11.Bu bölgelerde ve illerde eğitim niteliğinin yükseltilmesi adına çalışmalara kaynak oluşturulması;

12.Merkezi düzeyde alınacak raporlar ile kaynakların etkin ve verimli bir şekilde dağıtımının sağlanması;

13.Ülke düzeyinde eğitim niteliğindeki değişikliklerin kanıt tabanlı olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Kısacası Kurum Standartlarının nihai amacı okullarımızdaki minimum standartları ölçüt alarak güçlü ve zayıf yönlerimizi belirleyip ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli iyileştirici çalışmalarda bulunmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve faydacı eğitim  politikaları geliştirmektir.

 

18-05-201718-05-201718-05-201718-05-2017

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 18.05.2017 - Güncelleme: 18.05.2017 17:28 - Görüntülenme: 328
  Beğen | 0  kişi beğendi